SEAT Brøndby

Vi støtter den vilde natur

Velkommen i Store Åmose. Her får ŠKODA, SEAT og Cupra Brøndbys 2500 kvadratmeter nu lov til at være natur for altid.

Naturfonden har købt 100 hektar i Åmosen, Ulkestrup Lyng, en af de få sidste højmoser på Sjælland. Det sikrer nye levesteder for en række sjældne arter. Uvurderlige stenalderbopladser sikres endda også.

Projektet er forhåbentlig kun første skridt i en større naturindsats i Store Åmose i samarbejde med de tre kommuner, Sorø, Holbæk og Kalundborg, Naturpark Åmosen, Slots- og Kulturstyrelsen og Miljøministeriet.

ŠKODA, SEAT og Cupra Brøndby ønsker med sin støtte til Den Danske Naturfond at sikre optimale levevilkår for havørn, trane, kronhjort og en række andre spændende arter her i et af landets største sammenhængende lavbunds- og moseområder. 

07b9e6e6-5e0d-4a46-9600-384793790e35_637678974109874338.jpg

Området rummer allerede fine naturoplevelser, men naturen bliver endnu vildere, når Den Danske Naturfond har genoprettet eng og mose og skabt bedre muligheder for at besøge området. Velkommen i den danske natur.